Bekendmakingen College van Burgemeester en Schepenen

Regelmatig maakt het lokaal bestuur nieuwe reglementen en verordeningen. Hier vind je de verplichte bekendmaking ervan (decreet Lokaal Bestuur, art. 286 en 287).

De reglementen en verordeningen, vermeld in artikel 286, § 1, 1° en 2°, en de reglementen, vermeld in artikel 286, § 2, 1° en 2°, treden in werking op de vijfde dag na de bekendmaking ervan, tenzij het anders bepaald is.

2022

College van Burgemeester en Schepenen 30.11.2022:

College van Burgemeester en Schepenen 30.11.2022:

2021

College van Burgemeester en Schepenen 21.10.2021:

College van Burgemeester en Schepenen 20.10.2021:

College van Burgemeester en Schepenen 05.05.2021:

College van Burgemeester en Schepenen 05.05.2021:

2020

College van Burgemeester en Schepenen 16.09.2020:

Besluit Burgemeester 23.03.2020:

  • Verplaatsen gemeente- en OCMW-raadszitting van donderdag 26.03.2020 naar donderdag 30.04.2020

2019

College van Burgemeester en Schepenen 11.12.2019:

College van Burgemeester en Schepenen 11.12.2019: