Rechtspositieregeling en deontologische code personeel lokaal bestuur Lendelede

Deze pagina bevat de geactualiseerde versie van de rechtpositieregeling en de deontologische code van de personeelsleden van het lokaal bestuur Lendelede. Dit in overeenstemming met de bepalingen van artikel 286 van het decreet lokaal bestuur en artikel 1 van het besluit van de Vlaamse regering betreffende de bekendmaking en raadpleegbaarheid van besluiten en stukken van het lokaal bestuur.  De deontologische code voor de personeelsleden maakt deel uit van het arbeidsreglement (bijlage 16)

2022

College van Burgemeester en Schepenen 30.11.2022:

College van Burgemeester en Schepenen 30.11.2022:

2021

College van Burgemeester en Schepenen 21.10.2021:

College van Burgemeester en Schepenen 20.10.2021:

College van Burgemeester en Schepenen 05.05.2021:

College van Burgemeester en Schepenen 05.05.2021:

2020

College van Burgemeester en Schepenen 16.09.2020:

Besluit Burgemeester 23.03.2020:

  • Verplaatsen gemeente- en OCMW-raadszitting van donderdag 26.03.2020 naar donderdag 30.04.2020

2019

College van Burgemeester en Schepenen 11.12.2019:

College van Burgemeester en Schepenen 11.12.2019: