Mina-raad

Het milieubeleid in Lendelede wordt deskundig en onafhankelijk geadviseerd door de mina-raad (milieu- en natuurraad). De raad bestaat uit vertegenwoordigers van milieu- en natuurverenigingen, sociaal-culturele organisaties en politieke fracties. Ook beroepsgroepen of beroepsorganisaties kunnen zich erin laten vertegenwoordigen. In totaal zijn er 27 leden actief in de Lendeleedse minaraad, een mooie groep voor een kleine gemeente zoals Lendelede!

De mina-raad komt minimaal 4 maal per jaar samen. Op deze vergaderingen maakt de mina-raad adviezen op voor onder andere (subsidie)reglementen, bepaalde milieuvergunningsdossiers e.d. Daarnaast organiseert de mina-raad ook tal van activiteiten: ophaling landbouwfolie, informatieavonden, ...

De vergaderingen van de mina-raad worden voorbereid door het 'dagelijks bestuur'. Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, de ondervoorzitter, eerste lid (Kurt Meerschaert), Schepen van Leefmilieu en de milieuambtenaar.

De agenda's en de verslagen zijn beschikbaar bij de milieudienst op eenvoudig verzoek.

Huishoudelijk reglement Mina-raad

Voorzitter

Ondervoorzitter