Openbare onderzoeken omgeving

Indien je het volledige dossier wenst in te kijken kan je langskomen op de dienst grondgebiedszaken.

 

Raadplegen openbare onderzoeken

Alle openbare onderzoeken in het kader van ingediende omgevingsprojecten zijn raadpleegbaar via de gewestelijke website van het omgevingsloket.

Werkwijze

  • Typ in het zoekvenster de gemeentenaam in - het zoekvenster klapt open en de naam 'Lendelede' wordt als mogelijkheid voorgesteld
  • Klik 'Lendelede' aan en rechts verschijnt er een uitvallijst waarin alle openbare onderzoeken van de regio worden opgesomd.
  • Klik op 'Gemeente' om de openbare onderzoeken alfabetisch te rangschikken
  • Met behulp van de pijltjes onderaan de tabel kan je zoeken naar de dossiers voor Lendelede
  • Vind je het dossier dat je interesseert, klik dan op de infoknop
  • Je wordt doorverwezen naar een nieuw scherm waar je de plannen kan raadplegen. Hier heb je ook de mogelijkheid om bezwaar in te dienen
    • Opgelet: Wanneer je een bezwaar indient, is dit onomkeerbaar (deze knop gebruik je dus niet om extra informatie op te vragen over het dossier)
  • Wil je extra informatie over een dossier, neem dan contact op met het gemeentelijk omgevingsloket. We geven je graag de nodige bijkomende uitleg: omgevingsloket@lendelede.be

Omgevingsloket

Aanvragen kunnen worden ingekeken via het omgevingsloket  of op de dienst grondgebiedszaken van de gemeente Lendelede.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

Ruimtelijke planning

Meer informatie over de uitvoeringsplannen (RUP).