Uitvoeringsplannen BPA / RUP

Omdat de voorschriften van een gewestplan eerder algemeen zijn, kunnen de gemeenten ervoor kiezen deze lokaal te verfijnen door de opmaak van eigen plannen van aanleg met meer specifieke voorschriften. Vroeger gebeurde dit door BPA's (Bijzonder Plan van Aanleg), tegenwoordig worden daarvoor RUP's opgemaakt (Ruimtelijk UitvoeringsPlan). Het zijn deze plannen die dus precies bepalen waar en hoe er in een wijk, een straat of op een perceel kan gebouwd worden.

Gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen - RUP's in procedure:
De gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen - RUP's die momenteel in procedure lopen kunt u raadplegen via de volgende link: https://rup.leiedal.be/lendelede

Overzicht bestaande RUP's via de tabel hieronder.

Plan Stamnr Volgnr Dat_goed Naam
Gewestplan 7 1 4/11/1977 Origineel bij Koninklijk Besluit goedgekeurd gewestplan Kortrijk
Gewestplan 7 5 10/11/1998 Gedeeltelijke wijziging Gewestplan Kortrijk
BPA 1 D 9/07/1998 Dorpskom
BPA 1 E 28/01/2004 Dorpskom
BPA 3   18/12/2001 Stationsstraat
BPA 4 B 25/06/1998 Izegemstraat
BPA 7 A 23/05/1985 Langemunte
BPA 7 B 22/11/2000 Langemunte
BPA 8   18/01/2002 Spoelewielen
BPA 9   29/04/1994 Nieuwstraat
BPA 11   11/10/1988 't Zaagske
BPA 12   8/03/1988 Kortemunte
BPA 13   28/09/2001 Zaagskesweg
BPA 14   23/05/2002 Bergkapel
BPA 16   6/12/2000 Sectoraal BPA Deel II fase 1
BPA 16   28/05/2003 Sectoraal BPA Deel II fase 2
RUP 2 1 25/10/2007 Zonevreemde Woningen
RUP 3 1 13/09/2007 Heulsestraat
RUP 4 1 22/06/2006 Zonevreemde Sportterreinen
RUP 6 1 14/02/2008 Zonevreemde Bedrijven
RUP 7 1 3/12/2009 Langemunte
RUP 8 1 28/02/2013 Stationsstraat
RUP 10 1 26/09/2019 Ventilo - Vandewalle
RUP 11 1 24/03/2016 Bergkapel
RUP 12 1 18/06/2015 De Vierschaar
RUP 13 1 18/06/2015 Stationsstraat-Zuid
RUP 14 1 26/09/2019 Dorpskom
Gewestelijk RUP 122 1_7 12/10/2012 Klei Ieper en Maldegemklei