Organisatiebeheersing

Auditrapport organisatiebeheersing

Conform het decreet lokaal bestuur heeft het lokaal bestuur Lendelede in de gemeente- en OCMW raad van 24.10.2019 het kader voor organisatiebeheersing goedgekeurd.  Dit kader is gebaseerd op de leidraad organisatiebeheersing voor lokale besturen.

De algemeen directeur rapporteert jaarlijks aan het college van burgemeester en schepenen, de gemeenteraad, de raad voor maatschappelijk welzijn en het vast bureau over de organisatiebeheersing. Die rapportering gebeurt jaarlijks uiterlijk voor 30 juni van het daaropvolgende jaar. De laatste rapportering was op 23.06.2022.

In elke gemeente en in elk OCMW wordt periodiek een audit uitgevoerd door Audit Vlaanderen. Audit Vlaanderen bezorgt de verslagen van de audits aan de voorzitter van de gemeenteraad of de raad voor maatschappelijk welzijn, die ze bezorgt aan de leden van de gemeenteraad of de raad voor maatschappelijk welzijn.

Audit Vlaanderen voerde een tijdje geleden een audit uit bij ons lokaal bestuur waarbij de publicatieversies van de auditrapporten terug te vinden zijn op hun website. Het betreft volgende rapporten:

Deze rapporten worden in het kader van actieve openbaarheid van bestuur op onze website gepubliceerd.