Stookolietanks

Moet ik voor mijn stookolietank een milieuvergunning aanvragen?

Stookolietanks voor de verwarming van woningen zijn niet ingedeeld in de Vlaams Regelering voor Milieuvergunningen (VLAREM) zolang de totale opslaghoeveelheid bij de woning minder dan 5000 kg bedraagt. In dat geval moet u dus geen bijkomende stappen ondernemen.

Indien de totale opslaghoeveelheid van de verschillende stookolietanks bij de woning 5000 kg of meer bedraagt, moet u een melding indienen bij het college van burgemeester en schepenen. Bij een totale inhoud van meer dan 50.000 liter gasolie zonder GHS02-symbool of meer dan 20 ton gasolie met GHS02-symbool bent u verplicht een milieuvergunningsaanvraag in te dienen alvorens de stookolietanks geplaatst worden.

Deze tool op de website van vzw Informazout geeft onmiddellijk aan welke stappen er moeten worden onderenomen om in orde te zijn met de milieuvergunningswetgeving.

Wenst u meer informatie rond de keuring van mazouttanks of het buitengebruik stellen van een mazouttank? Surf dan naar de website van de Vlaamse Overheid, departement LNE voor de meest recente informatie/wetgeving.