Inventarisatie leegstaande gebouwen

Sinds 2013 wordt jaarlijks een inventarisatie opgemaakt van de leegstaande woningen in de gemeente. Het onderzoek startte met alle woningen waar geen bewoners zijn ingeschreven volgens het bevolkingsregister. De eigenaars werden hierover aangeschreven en kunnen dit weerleggen op basis van bepaalde bewijzen. Sommige woningen worden bijvoorbeeld als tweede verblijf gebruikt.

Op basis van deze inventaris wordt vanaf 2014 een heffing op leegstaande woningen ingevoerd. Ieder pand dat minstens 12 opeenvolgende maanden in het leegstandsregister is opgenomen wordt normaal onderworpen aan de heffing. 

Er kan evenwel uitstel van heffing bekomen worden als er bijvoorbeeld stedenbouwkundige werken aan de gang zijn of wanneer er een overdracht is van een zakelijk recht. De volledige lijst van vrijstellingen kan worden opgevraagd bij Sociaal Thuis of bij de gemeentelijke stedenbouwkundige dienst.

Hier vindt u het gemeenteraadsbesluit van 23 januari 2014.

De heffing bedraagt het eerste jaar 1200 euro voor een leegstaand gebouw, een leegstaande woning en elke andere leegstaande woongelegenheid. Per jaar dat het pand langer en ononderbroken op het register staat wordt de heffing een veelvoud van het basisbedrag, met een maximum van 4800 euro.

Voor een tweede verblijf bedraagt de heffing 800 euro. Om een woning als tweede verblijf te laten erkennen moet dit met een daartoe bestemd formulier worden aangegeven bij gemeentelijke dienst Burgerzaken.