Tegemoetkoming in de huurprijs (Vlaamse huursubsidie)

Wonen Vlaanderen geeft een tegemoetkoming in de huurprijs.

De tegemoetkoming in de huurprijs is een tussenkomst die bestaat uit 2 delen:

 • een maandelijkse huursubsidie
 • een eenmalige installatiepremie

De tegemoetkoming in de huurprijs is steeds gekoppeld aan een verhuizing. U komt alleen in aanmerking als u onlangs verhuisd bent of een nieuwe woning op het oog heeft en binnenkort zult verhuizen. Ook elke nieuwe huurder van een woning die verhuurd wordt door een erkend sociaal verhuurkantoor, kan voor de tegemoetkoming in aanmerking komen. U moet bovendien aan een aantal voorwaarden voldoen op het vlak van inkomen, huurprijs, eigendom en kwaliteit van de verlaten of nieuwe woning. Die voorwaarden worden hieronder toegelicht. 

Voorwaarden
 • U verhuist van een niet-conforme woning of overbevolkte woning of niet-aangepaste woning naar een conforme woning.
 • Uzelf of één of meer inwonende gezinsleden zijn minstens 65 jaar oud of erkend als persoon met een handicap. U verhuist van een niet-aangepaste woning naar een nieuwe aangepaste huurwoning. 
 • Het inkomen van alle personen die mee verhuizen mogen drie jaar voor de aanvraag niet hoger zijn dan 17.230 euro, verhoogd met 1.540 euro per persoon ten laste (grensbedrag 2013, inkomen 2010). 
 • De nieuwe huurprijs mag niet hoger zijn dan 570 euro, te verhogen met 71,25 euro per persoon ten laste. De huursubsidie wordt berekend op basis van het inkomen. De aanvraag gebeurt best voor de verhuis, maar mag tot 9 maanden na de verhuis.
 • U mag op de aanvraagdatum en in de drie jaar ervoor geen woning bezitten. Er zijn wel uitzonderingen.
 • Ben je jonger dan 65 jaar: u kan zich inschrijven op de wachtlijst van de sociale bouwmaatschappij.
Wat moet je meenemen?

Inlichtingen:

 • eventueel aanslagbiljet inkomsten drie jaar voor de aanvraagdatum 

Aanvraag: 

 • gezamenlijk belastbaar inkomen van drie jaar vóór de aanvraag, van alle bewoners of bewijs van inkomsten van drie jaar vóór de aanvraag van buitenlandse inkomsten van alle bewoners. 
 • Eventueel: attest invaliditeit, huurcontract, huidige inkomen indien men jonger is dan 25 jaar.
Extra informatie

Stap 1:

Inlichtingen

Meebrengen: gezamenlijk belastbaar inkomen drie jaar voor de aanvraag van alle bewoners of bewijs van inkomsten van drie jaar voor de aanvraag 

Eventueel: attest invaliditeit, huurcontract, huidige inkomen indien men jonger is dan 25 jaar.

Stap 2:

Aanvraag indienen

Meebrengen: gezamenlijk belastbaar inkomen drie jaar voor de aanvraag van alle bewoners of bewijs van inkomsten van drie jaar voor de aanvraag van  Eventueel: attest invaliditeit, huurcontract, huidige inkomen wanneer u jonger bent dan 25 jaar.

Stap 3:

Mededeling beslissing

U wordt door Wonen-Vlaanderen op de hoogte gebracht van de beslissing.