Premie veilige (water) verwarmingstoestellen en verbetering elektrische installatie

Wie?

- Eigenaar-bewoner of eigenaar–verhuurder
- Syndicus of vereniging van mede-eigenaars
- GEEN huurders
- GEEN rechtspersonen

Voorwaarden

Voorwaarden?

- Bestaande woning > 20 jaar
- Niet-geïndexeerd KI niet hoger dan 1.000 euro
- De werken worden uitgevoerd door een erkende aannemer
- Eigenaars-verhuurders engageren zich om de woning voor een periode van minstens 3 jaar te verhuren en de huurprijs tijdens deze periode niet te laten stijgen. (wel de gewone jaarlijkse indexering)
- Eigenaars-bewoners hebben een inkomen (3 jaar voor aanvraagdatum) van maximaal:
            - 30.000 euro voor alleenstaanden
            - 35.000 euro voor alleenstaande met een beperking
            - 40.000 euro voor alle anderen te vermeerderen met 2.000 euro per persoon ten laste
- Bij installatie centraal stooktoestel: keuringsattest van erkend keuringsorganisme
- Bij installatie decentraal stooktoestel: comformiteitsattest via de aanemer
- Bij werken aan de elektrische installatie: keuringsattest van erkend keuringsorganisme
- Het aankoopbewijs is maximum 1 jaar oud op aanvraagdatum

Extra informatie

Welke werken?

- Installatie van een veilig (water)verwarmingstoestel (dus voor verwarming/sanitair):
            - Installatie van een centraal of decentraal gesloten (type C) verbrandingstoestel
            - Installatie van een warmtepomp
            - Installatie van een warmtepompboiler of zonneboiler met naverwarming via een elektrische weerstand of gesloten verbrandingstoestel voor sanitair warm water.

- Verbetering van de elektrische installatie:
            - De woning verbeteren/ voorzien van stroom en /of telecommunicatie (vb. internet)

Bedrag toelage?

Installatie van een veilig (water) verwarmingstoestel, warmtepomp, zonneboiler of warmtepompboiler:
            - Maximum 50% van de aanvaarde kostprijs
            - Maximum 700 euro

- Werken aan de elektrische installatie:
            - Maximum 50% van de aanvaarde kostprijs
            - Maximum 300 euro

Beide premies kunnen maar 1 keer in 10 jaar aangevraagd worden.

Aanvraagformulier

Afschrift gemeenteraadsbeslissing 19.12.2019