Premie veilige (water) verwarmingstoestellen en verbetering elektrische installatie

Omschrijving van de toelage

Deze premie wordt toegekend aan de mensen die een veilig (water)verwarmingstoestel installeren in hun woning of werken uitvoeren om de elektrische installatie te verbeteren.

Wie komt in aanmerking?

Elke eigenaar-bewoner of eigenaar-verhuurder kan de premie aanvragen.

Voorwaarden

Welke voorwaarden worden gesteld?

 • De woning is een bestaande woning met bouwdatum ouder dan 15 jaar.
 • De werken worden uitgevoerd door een erkende aannemer.
 • Eigenaar-verhuurders engageren zich om de woning voor een periode van minstens 3 jaar te verhuren en de huurprijs tijdens die periode niet te laten stijgen (jaarlijkse indexering is wel toegestaan).
 • Het inkomen van eigenaar-bewoners mag niet hoger zijn dan de grenzen van de laagste inkomenscategorie in de Vlaamse Regelgeving bepaald om in aanmerking te komen voor de MijnVerbouwPremie.

Op 01.01.2023 zijn onderstaande grenzen van kracht (deze bedragen zijn ten informatieve titel en worden (jaarlijks) geïndexeerd door de Vlaamse Regering:

 • 40.730 euro voor een alleenstaande
 • 57.020 euro voor een alleenstaande persoon met een persoon ten laste, samenwonenden of gehuwden, te verhogen met 4.160 euro per bijkomende persoon ten laste

Het laatst gekende gezamenlijk netto belastbaar inkomen is hiervoor bepalend.

 • Er dient een keuringsattest of attest van indienststelling van de installatie of het toestel , ingevuld door de erkende aannemer, toegevoegd te worden aan de aanvraag.
 • Het aankoopbewijs is maximum 2 jaar oud.

Indien het dossier niet volledig is, zal het niet behandeld worden.

Extra informatie

Cumulverbod

Voor dezelfde categorie van werken is de premie van onderhavig reglement niet cumuleerbaar met de gemeentelijke aanvullende premie voor het aanpassen of renoveren van woningen zoals goedgekeurd in de gemeenteraad van 19 december 2019 en latere wijzigingen.

Welke werken komen in aanmerking?

Installatie van een veilig (water)verwarmingstoestel:

 • Installatie van een centraal gesloten (= type C) verbrandingstoestel voor verwarming of sanitair warm water.
 • Installatie van een decentraal gesloten (= type C) verbrandingstoestel voor verwarming of sanitair warm water.
 • Installatie van een warmtepomp (niet geschikt voor actieve koeling) voor verwarming of sanitair warm water.
 • Installatie van een warmtepompboiler of zonneboiler met naverwarming via een elektrische weerstand of gesloten (=type C) verbrandingstoestel voor sanitair warm water.

Verbetering van de elektrische installatie: de woning voorzien van stroom en/of telecommunicatie.

Bijdrage van de toelage

De premie bedraagt maximum 700 euro voor de installatie van een veilig (water)verwarmingstoestel en maximum 300 euro voor werken aan de elektrische installatie.

De premie kan voor elk van beide categorieën werken slechts 1 keer worden aangevraagd in een periode van 10 jaar.

Aanvraagformulier

Afschrift gemeenteraadsbeslissing 15.12.2022