Sociale woonlening

Vanaf januari 2021

Samenwerking van het Vlaams woningfonds met de kredietverlenende huisvestingsmaatschappijen.

Voor de aanvragen zijn er geen veranderingen, de beslissing tot het toekennen van de leningen en het beheer hiervan is in handen van het Vlaams Woningfonds.

Het Vlaams Woningfonds verstrekt de Vlaamse woonlening aan gezinnen en alleenstaanden met een reglementair begrensd inkomen voor:

  • de aankoop van een woning of appartement eventueel gecombineerd met werken;
  • het behoud van een woning of appartement ingeval van een echtscheidingsprocedure of beëindiging van de samenwoning eventueel gecombineerd met werken;
  • werken aan een woning of appartement.

Voorwaarden:

  • Je geïndexeerd inkomen mag een bepaald maximumbedrag niet overschrijden
  • de vastgestelde maximumgrenzen inzake verkoopswaarde mogen niet overschreden worden
  • je moet voldoende solvabel zijn om de Vlaamse Woonlening te kunnen afbetalen.

Alle info via de website www.vlaamswoningfonds.be