Woningonderzoek

De Vlaamse Wooncode stelt dat iedereen recht heeft op menswaardig wonen, wat onder andere inhoudt dat de woning van een zekere kwaliteit moet zijn en een bepaald basiscomfort moet hebben.

Wanneer je, als huurder, twijfelt over de woonkwaliteit van de woning, kan je steeds een kwaliteitsonderzoek van de woning aanvragen.  Voor deze woningonderzoeken doet de gemeente een beroep op een technisch adviseur van Woonwijs. De technisch adviseur maakt een verslag op dat besproken wordt met de eigenaar of geeft jou, als eigenaar, advies hoe de woning conform kan gemaakt worden. Dit is een vooronderzoek.

Wanneer een woning niet voldoet aan de minimumvereisten van de Vlaamse Wooncode en de gebreken niet opgelost raken, kan een woning ongeschikt of onbewoonbaar verklaard worden.

Een woningonderzoek kan aangevraagd worden met het aanvraagformulier. Als huurder zorg je voor een bewijs dat de eigenaar aangetekend werd verwittigd van eventuele gebreken aan de woning.

Ook als verhuurder of (toekomstige) eigenaar kan je een woningonderzoek aanvragen.

Als de woning conform is met de Vlaamse Wooncode kan een conformiteitsattest aangevraagd worden.