Premie gescheiden afvoersysteem

Gemeentelijke aanvullende subsidieregeling voor de aanleg van een gescheiden afvoersysteem voor hemelwater en huishoudelijk afvalwater bij bestaande particuliere woningen

Omschrijving van de toelage

Deze premie wordt toegekend voor de aanleg van een gescheiden afvoer van afvalwater en hemelwater en niet-verontreinigd hemelwater voor bestaande, particuliere woningen. Opgelet, nieuwbouw komt niet in aanmerking omdat bij de bouw van een nieuwe woning een gescheiden riolering verplicht is.

 

Wie komt in aanmerking?

Elke woning die aangesloten is of aangesloten kan worden op het rioleringsnet.

Voorwaarden

Bij het aanvraagformulier moet een kopie van de uitbetalingsbrief van Fluvius en een kopie van de factuur zitten. De uitbetalingsbrief van Fluvius is de brief die bevestigd dat de afkoppelingspremie van Fluvius zal gestort worden op een door jou opgegeven rekeningnummer.

Wat moet je meenemen?

Om van deze premie te kunnen genieten moet het aanvraagformulier ingediend worden bij de milieudienst of stedenbouwkundige dienst, samen met de verplichte bijlagen. Na goedkeuring van het College van Burgemeester en Schepenen zal het formulier doorgegeven worden aan de rekendienst voor de uitbetaling van de premie.

Extra informatie

Bijdrage van de toelage

Het bedrag van de subsidie voor de aanleg van een gescheiden afvoer van afvalwater en hemelwater bedraagt 50% van de bewezen kosten boven de 800 euro, met een maximum van 400 euro.

Aanvraagformulier

Afschrift gemeenteraadsbeslissing 21.04.2011