Renoveer en verhuur via een erkend sociaal verhuurkantoor

Het SVK (of voluit sociaal verhuurkantoor) huurt woningen en verhuurt deze door aan gezinnen met een hoge woonnood. Bedoeling is om een betaalbare en kwalitatieve woning te kunnen aanbieden, met het oog op langdurige woonzekerheid, tot op het moment dat de huurder klaar is om door te stromen naar een sociale huisvestingsmaatschappij of naar de private woningmarkt.

Wanneer een nieuwe woning ingehuurd wordt, treedt het Sociaal Verhuurkantoor op als hoofdhuurder en neemt het de volledige huurderverplichtingen op. Daarbovenop voorziet het SVK-team in het dagdagelijks administratief en technisch beheer van de woning.

Een eigenaar-verhuurder kan rekenen op heel wat zekerheden (betaling van huur ook bij leegstand van de woning, garantie van onderhoud,...) en voordelen (deskundige assistentie bij het  verbouwingsproces, interessante premies exclusief voor SVK-verhuring, de teruggave van de woning in dezelfde staat bij het beëindigen van de huurovereenkomst,...).

Garanties

Daartegenover staat dat het SVK verwacht van de woningen dat ze conform zijn aan de Vlaamse Wooncode. Met andere woorden, ze moeten veilig en voldoende aangepast zijn aan het hedendaagse basiscomfort, rekening houdende met kwaliteit, betaalbaarheid en dus ook energiezuinigheid.

Renovaties

Wie verhuurt via een erkend sociaal verhuurkantoor kan daarenboven gebruik maken van extra financiële middelen, zoals de MijnVerbouwpremie.

Bovendien neemt het sociaal verhuurkantoor de zorgen van een renovatie volledig op zich, door het aanschrijven van goede aannemers en een zorgvuldige opvolging van de werken.