(Ver)huurproblemen

Zowel huurders als verhuurders kunnen terecht bij het woonloket met vragen en problemen. Het woonloket helpt iedereen verder, is een neutrale partij en doen er alles aan om de kloof, die soms bestaat tussen huurder en verhuurder, zo klein mogelijk te maken. Laat kleine problemen niet escaleren maar vraag tijdig hulp!

Huurders met vragen over de huurwoning kunnen ook bij de Huurdersbond terecht voor advies en informatie

Verhuurders met vragen over huurovereenkomsten kunnen zich wenden tot de Eigenaarsbond

  • Hoofdkantoor Antwerpen
  • Otto Veniusstraat 28 - 2000 Antwerpen
  • tel: 03/232 26 06
  • www.eigenaarsbond.be

of de Verenigde Eigenaars

Geschillen waar overleg niet tot een oplossing leidt, worden beslecht voor de vrederechter.