Verwaarlozing

Gebouwen en woningen die ernstig storende uiterlijke tekenen van verval vertonen, kunnen als verwaarloosd geïnventariseerd worden. De verwaarlozing van een pand wordt door het Vlaamse gewest (Wonen Vlaanderen) vastgesteld door middel van een technisch verslag en een administratieve akte. Bij hen kan de eigenaar binnen de maand bezwaar uiten.

De eigenaars van het pand krijgen één jaar de tijd om de gebreken te herstellen en zo de verwaarlozing ongedaan te maken. Staat het pand een jaar op de (gewestelijke) inventaris, zal een heffing moeten betaald worden tot het pand uit de inventaris is geschrapt.

Om geschrapt te worden uit de inventaris, vraagt de eigenaar zelf een verzoek tot schrapping bij Wonen Vlaanderen. De gebreken aan het pand moeten weggewerkt zijn.

Let wel, woningen die op de inventaris staan komen in aanmerking voor het recht van voorkoop.