Premie voor inbraakpreventie

Wie komt in aanmerking?

Eigenaar, bewoner of gebruiker van een woning of kleinhandelspand gelegen op het grondgebied van de gemeente Lendelede.

Voorwaarden
  • De genomen maatregelen moeten bijdragen tot de beveiliging van de gehele woning of het gehele kleinhandelspand. Dit houdt in dat ondermeer alle gevelopeningen die direct toegang geven tot de woning of kleinhandelspand in dezelfde mate moeten beveiligd worden.
  • De maatregelen die wel in aanmerking komen, moeten gericht zijn op de algehele verbetering van de organisatorische en fysische beveiliging van een woning of kleinhandelspand.
  • De premie wordt niet toegekend voor de installatie van alarmsystemen en voor de installatie van camerabeveiliging. Evenmin komen in aanmerking alle ingrepen aan onbewoonde gebouwen of niet gebruikte kleinhandelspanden, alsook de gedeelten van de gebouwen die niet direct verbonden zijn met bewoonde of als handelspand gebruikte gedeeltes.

Voorafgaand aan de aankoop en installatie van bijkomende beveiligingsmaatregelen kan gratis advies gevraagd worden aan de technopreventie adviseur van de politiezone VLAS. Dit advies moet verplicht gegeven worden aan ieder die hierom verzoekt. Het advies beperkt zich tot aanbevelingen over de te nemen maatregelen die in aanmerking komen voor de premie

Extra informatie

Hoe en wanneer aanvragen?

Er moet een aanvraagformulier voor het technopreventief beveiligingsadvies ingediend worden bij het gemeentebestuur. De technopreventie-adviseur van de politiezone VLAS zal een afspraak maken met de aanvrager voor een bezoek ter plaatse. Er zal een adviesverslag met aanbevelingen voor beveiliging overgemaakt worden. Dit advies wordt bij het aanvraagformulier gevoegd. De aanvrager voert de werken binnen het jaar na datum van het adviesverslag uit. Hij verwittigt de technopreventie-adviseur wanneer de werken beëindigd zijn. De technopreventie-adviseur komt vaststellen of de genomen maatregelen overeenstemmen met het gegeven advies en met de facturen van de uitgevoerde werken. Hij vervolledigt het aanvraagformulier en voegt er de facturen aan toe. Het aanvraagformulier wordt ingediend bij het gemeentebestuur.

Bedrag en uitbetaling van de premie?

De premie bedraagt 50% van de aankoop en/of installatiekosten met een maximum van 250 euro per woning of kleinhandelspand. De premie kan 1 keer om de 10 jaar aangevraagd worden. De uitbetaling gebeurt op het rekeningnummer van de begunstigde.

Aanvraagformulier

Afschrift gemeenteraadsbeslissing 15.12.2022