Aanvullende gemeentelijke premie voor het aanpassen of renoveren van woningen

Aanvullende gemeentelijke premie voor het aanpassen van woningen +65 jarigen of het renoveren van woningen gelegen op het grondgebied van Lendelede.

Wie komt in aanmerking ?

Alle personen die een woning gelegen op het grondgebied van de gemeente Lendelede aanpassen of renoveren en uit dien hoofde genieten van een aanpassingspremie +65 jarigen of een MijnVerbouwpremie van het Vlaamse Gewest kunnen aanspraak maken op een gemeentelijke aanvullende premie.

Extra informatie

Cumulverbod

Voor dezelfde categorie van werken is de premie van dit reglement niet cumuleerbaar met de gemeentelijke premie voor de installatie van veilige (water)verwarmingstoestellen en voor de verbetering van de technische installatie, zoals goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 mei 2020 en latere wijzigingen.

Hoe en wanneer aanvragen?

Personen die deze premie wensen te bekomen, zijn ertoe gehouden door middel van het voorziene aanvraagformulier een schriftelijke aanvraag te richten naar het College van Burgemeester en Schepenen, uiterlijk één jaar na de definitieve toekenning van de premie van het Vlaamse Gewest.

De basispremie, alsmede de verhoging wegens kinderen ten laste, zal toegekend worden mits voorlegging van de stukken waarbij de aanpassingspremie of de MijnVerbouwpremie van het Vlaamse Gewest ter zake, aan de betrokkene wordt toegekend. Voor de kinderen die recht hebben op een zorgtoeslag dient tevens een attest te worden voorgelegd afgeleverd door een bevoegd of officieel organisme dat het recht op verhoogde kinderbijslag bevestigt.

Bedrag en uitbetaling van de toelage

Het bedrag van deze aanvullende premie wordt vastgesteld op 250 euro. Deze premie wordt verhoogd met 20% per kind ten laste. Kinderen die recht hebben op een zorgtoeslag mogen dubbel aangerekend worden.

Er kan slechts éénmaal in tien jaar per woning een premie toegekend worden.

Aanvraagformulier

Afschrift gemeenteraadsbeslissing 15.12.2022