Verhoogde premie voor dakisolatie in private huurwoningen

In 2020 zal dakisolatie in alle Vlaamse huurwoningen verplicht zijn. Een eigenaar die een woning verhuurt, kan dus best niet langer wachten en laat snel het dak isoleren, zolang er nog ondersteuning voorzien is.

De verhoogde premie voor daksisolatie in private huurwoningen

Voor huurwoningen op de private huurmarkt, bewoond door kwetsbare huurders, zorgt de Vlaamse overheid nu samen met Fluvius voor een extra hoge premie van € 23 per m² geplaatste dakisolatie (in de plaats van maximaal € 8 normaal). Bovendien geniet u een belastingvermindering van 30% op het factuurbedrag van de ingreep. De Rd-waarde moet minimum 3,55 m²K/W, dit komt overeen met ongeveer 14-16 cm rotswol. Goed om weten is dat ook de zoldervloer mag geïsoleerd worden indien de zolder enkel als bergruimte wordt gebruikt. Het doel is immers om de warmte te behouden in de onderliggende ruimtes.

Vanaf 2015 betekent geen dakisolatie strafpunten wanneer er een woningkwaliteitsonderzoek wordt uitgevoerd. Samen met andere gebreken kan dit leiden tot een ongeschiktheidverklaring van de woning. Vanaf 2020 is het ontbreken van dakisolatie op zich al voldoende om de woning ongeschikt te laten verklaren. U kan de woning dan niet langer verhuren.

Alle huurwoningen komen in aanmerking, behalve die van sociale huisvestingsmaatschappijen.

Begeleiding door projectpromotoren

Bovendien begeleidt een projectpromotor zowel verhuurder als huurder bij de voorbereiding en uitvoering van de werken. Hij stelt zelf een vakbekwame aannemer aan of u doet zelf een voorstel. Achteraf vraagt hij de premie aan bij de netbeheerder. Als verhuurder hoeft men dus niets te doen.

Een voorbeeld:

Een te isoleren dak van 100 m², factuur dakisolatie van € 3.100 incl. BTW (€31/m²)

PREMIE SOCIALE DAKISOLATIE PRIORITAIRE GROEP OF BUDGETMETER: € 2.300 via de netbeheerder, € 23 per m² + € 240 (30% belastingvermindering op de restfactuur van € 800) = € 2.540 of 82% van de kosten. De verhuurder betaalt dus slechts € 560 voor dakisolatie van hoge kwaliteit, zonder rompslomp. Bovendien hoeft hij zelf geen aannemer te zoeken.

ANDERE WONINGEN:

€ 600 premie van de netbeheerder (€ 6 per m²) en € 930 via de belastingvermindering (30% van € 3100) = € 1.530 of 49 % van de kosten. De verhuurder betaalt € 1.570 en moet alles zelf regelen.

In 2020 zal dakisolatie in alle Vlaamse huurwoningen verplicht zijn. Een eigenaar die een woning verhuurt, kan dus best niet langer wachten en laat snel het dak isoleren, zolang er nog ondersteuning voorzien is.

Voorwaarden

U verhuurt een woning aan een kwetsbare huurder, dat is een huurder:

  • die een huur betaalt onder de 500 euro (Kortrijk) of 450 euro (overige gemeenten in Zuid-West-Vlaanderen). Vanaf januari 2014.
  • met een laag inkomen (verhoogde tegemoetkoming ziekenfonds of OMNIO)
  • met statuut beschermde afnemer en recht op sociale maximumprijs
  • met een actieve budgetmeter
  • die in begeleiding is bij het OCMW (LAC, betalingsproblemen, schuldbemiddeling,...)
  • die een woning huurt bij een sociaal verhuurkantoor, OCMW of gemeente

U mag de huurprijs niet verhogen naar aanleiding van de dakisolatie.

U mag het lopend huurcontract niet voortijdig opzeggen conform de bepalingen van de geldende huurwetgeving.

Kosten

Contacteer de projectpromotor in de regio Zuid-West-Vlaanderen voor meer info:

Nancy Versavele, vzw Effect

Damastweverstraat 1, 8500 Kortrijk

056/28.27.73

nancy.versavele@bndkortrijk.be

De projectpromotor rekent een werkingskost aan. Deze bedraagt:

  • € 250 indien het te isoleren dakoppervlak groter is dan 35m².
  • € 150 indien het te isoleren dakoppervlak <35m².