Mijn Verbouwlening

De Vlaamse Mijn Verbouwlening is een energielening voor het uitvoeren van energiebesparende werken.
De rentevoet voor Mijn Verbouwlening bedraagt 2,75% voor aanvragen vanaf 24 februari 2024. Dit is een korting van 3% op de wettelijke rentevoet die momenteel 5,75% is.

Het betreft een consumentenkrediet en komt niet in aanmerking voor belastingvermindering.

Leningsbedrag Maximale looptijd Doelgroep
min. €1.250-
max. €60.000
25 jaar

- Eigenaars bewoners die behoren tot doelgroep van laatste en middelste inkomenscategorie van Mijn Verbouwpremie. *

- Eigenaar-verhuurders

- Particulieren die een woning verwerven via erfenis of schenking

     

* Alleenstaande: maximaal gezamenlijk belastbaar inkomen van 51.840 euro
* Alleenstaande met 1 persoon ten laste of koppel zonder persoon ten laste: maximaal gezamenlijk belastbaar inkomen van 74.060 euro. Dit bedrag wordt met 4.160 euro verhoogd per persoon extra ten laste.
→ Er wordt rekening gehouden met het inkomen dat vermeld staat op het laatst beschikbare aanslagbiljet op het ogenblik dat de Mijn Verbouwlening wordt aangevraagd.

 Handleiding opzoeken gezamenlijk belastbaar inkomen

 

Meer informatie op www.mijnverbouwlening.be of op deze infofiche.

Kosten

Voor de aanvraag van Mijn verbouwlening betaal je geen dossierkosten.

Hoe aanvragen?

Je kunt voortaan Mijn verbouwlening aanvragen via Mijn Verbouwloket op de website www.mijnverbouwlening.be. Meer informatie via het Woonloket of deze pagina.

Wat moet je meenemen?

Alle documenten die opgesomd staan op de bijgevoegde infofiche.

Wet of regelgeving

Documenten mee te brengen voor aanvraag lening

Welke werken komen in aanmerking

Extra informatie

Aanvraag voorbereiden

Bereid je graag de aanvraag voor, dan vind je hier het aanvraag document: Aanvraagdocument Mijn VerbouwLening. Voorzie het aanvraagdocument zeker van de nodige bewijsstukken.

Afspraak

Op afspraak wordt het aanvraagdocument samen met je opgemaakt in het woonloket. Je brengt alle nodige documenten mee : 

 • eID (met bijhorende pincode of itsme app) van alle ontleners
 • Bewijzen van inkomen, combinatie van onderstaande naargelang wat van toepassing is;
  • Loontrekkende: 3 meest recente loonfiches
  • Werkloosheidsuitkering: 3 meest recente betalingen
  • Ziekte-uitkering: 3 laatste betalingen
  • Zelfstandig: laatste jaaroverzicht
  • Pensioen: laatste betaling
  • Bewijs laatst ontvangen vakantiegeld
  • Bewijs laatst ontvangen eindejaarspremie
 • Offerte van de geplande werken
 • Meest recente jaarafrekening van elektriciteit en gas (en/of mazout) van het adres waar de renovatiewerken gepland zijn

Controle

Jouw aanvraag ondergaat een technische en financiële controle. We gaan na of de aangevraagde werken voldoen en of er voldoende mogelijkheid is om de lening terug te betalen.

Goedkeuring en uitnodiging

Na goedkeuring van de leningsaanvraag word je uitgenodigd voor de ondertekening van de akte in het woonloket. Alle aanvragers dienen hiervoor aanwezig te zijn. 

Bij een renteloze lening gaat de aanvrager akkoord :

 • met het uitvoeren van een gratis energiescan in de woning. Een energiescan bevat een rondgang in de woning om de grote verbruikers te detecteren, worden tips gegeven om energie te besparen en wordt een pakket aan maatregelen ter waarde van 20 euro geïnstalleerd (spaarlampen, radiatorfolie, buisisolatie, verdeelstekker aan/uit, timer …)
 • dat de aangevraagde Mijn Verbouwpremie als vervroegde terugbetaling wordt gebruikt voor Mijn Verbouwlening.

Uitbetaling

Tot 36 maanden na ondertekening van de akte kunnen facturen ter uitbetaling worden ingediend. Facturen worden binnen de 15 dagen uitbetaald.

Eén maand na de uitbetaling van de laatste factuur, gaat de eerste terugbetaling door. De terugbetaling gebeurt via domiciliëring.

Op elk moment is een vervroegde terugbetaling van een deel of het volledig openstaand kapitaal mogelijk, zonder bijkomende kosten. Daarvoor neemt de kredietnemer contact op met het woonloket.

Meer info en aanvraag Mijn Verbouwlening: ALTIJD OP AFSPRAAK!