Persoonsvolgende financiering voor mensen met een beperking

Via persoonsvolgende financiering krijgen mensen met een beperking een budget van de Vlaamse overheid om hun zorg te helpen organiseren en te financieren.

 Zorgbudget voor mensen met een handicap

Het zorgbudget voor mensen met een handicap is een tegemoetkoming voor mensen met een erkende handicap en een beperkte ondersteuningsnood. Het bedraagt 300 euro per maand en kan worden ingezet voor begeleiding, dienstencheques…

  • U krijgt dit automatisch indien u behoort tot een groep die in aanmerking komt. U kunt dit dus niet aanvragen.

  • De uitbetaling gebeurt door de zorgkassen.

Persoonsvolgend budget (PVB)

Meerderjarigen met een handicap die nood hebben aan intensieve zorg kunnen een budget op maat aanvragen om ondersteuning in te kopen binnen hun eigen netwerk, vrijwilligersorganisaties, individuele begeleiders, professionele zorgverleners en bij door het VAPH vergunde zorgaanbieders.

Persoonlijk assistentiebudget (PAB)

Minderjarigen met een handicap kunnen via een PAB assistentie krijgen om de zorg thuis of op school te helpen organiseren en financieren. De assistenten krijgen een arbeidscontract of werken via een georganiseerde dienst.