Sociale huurappartementen - d' Oude Pastorie

De huurappartementen van d' Oude Pastorie zijn onder meer geschikt voor mensen met een zekere zorgbehoefte en per appartement kunnen 1 tot 4 personen wonen. Het project werd gesubsidieerd door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) waardoor er vastgelegde inschrijvingsvoorwaarden zijn.
Als je interesse hebt, kan je informatie krijgen bij het Sociaal Thuis.

Hieronder vind je een overzicht van documenten die je moet meebrengen:

  • Bewijs van inkomen (belastingbrief)
  • Kopie van identiteitskaart (voor- en achterzijde)
  • Verklaring op eer betreffende geen eigendom in binnenland. Hierop zijn wel enkele uitzonderingen volgens het Kaderbesluit Sociale Huur (KSH) waaronder het bezit van een onaangepaste woning bewoond door een persoon met een fysieke beperking. Denk je hieraan te voldoen, zal een maatschappelijk assistent van het OCMW bij je langskomen om dit na te gaan.
  • Verklaring op eer betreffende geen eigendom in buitenland.

verklaring_op_eer_betreffende_eigendom_in_het_binnenland.pdf

verklaring_op_eer_betreffende_eigendom_in_het_buitenland.pdf

Eventueel ook volgende documenten (indien van toepassing):

  • Attest erkenning handicap, invaliditeit uitgereikt door de FOD Sociale Zekerheid of een doktersattest dat aangeeft dat je kampt met een fysieke beperking.
  • Bewijs dat de echtscheidingsprocedure of de procedure om wettelijke samenwoning te beëindigen is opgestart

Opgelet: Zonder de gevraagde documenten wordt niet tot inschrijving overgegaan

Bij de aanmelding gebeurt er door het OCMW controle op de inschrijvingsvoorwaarden volgens het KSH. Als je voldoet aan de voorwaarden, word je ingeschreven het inschrijvingsregister. Hiervan ontvang je later een bevestiging met een unieke dossiercode. Tevens ligt het inschrijvingsregister ter inzage van de kandidaat-huurders.

Opgelet: De dossiercode geeft geen rangorde weer, omdat er bij de toewijzing voorrang moet gegeven worden volgens de voorrangsregels van het KSH. Hieronder vallen onder meer de absolute voorrang voor personen met een fysieke beperking of voor personen die wonen in een ongeschikt of onbewoonbaar verklaarde woning. Daarnaast is er een optionele prioriteit voor personen die in de periode van zes jaar voor de toewijzing minstens drie jaar inwoner van Lendelede zijn of geweest zijn.

Opgelet: Beschik je over een eigen (onaangepaste) woning en je wordt een sociaal appartement toegewezen, dan moet je de woning binnen het jaar verkopen.

De huurprijs wordt berekend afhankelijk van de gezinslast, de waardebepaling van de appartementen en de kostprijs per appartement. Per appartement zal de huurprijs minimum 350 euro zijn.

Intern huurreglement