Sociaal huren

Wie op de private huurmarkt geen geschikte woning vindt naar zijn budget en voldoet aan bepaalde voorwaarden, kan ook terecht bij de sociale huisvestingsmaatschappij of bij het sociaal verhuurkantoor.

In Lendelede is de sociale huisvestingsmaatschappij 'Mijn Huis' actief.

Om de inschrijving nog vlotter te laten verlopen, kan je bij de Woonloket terecht voor meer informatie en de noodzakelijke documenten.

Je moet rekening houden met de soms lange wachttijden. De vraag naar een sociale huurwoning is immers vele malen groter dan het aanbod.

Bij een sociale huisvestingsmaatschappij wordt rekening gehouden met de datum van je inschrijving, en gebeurt de toewijzing voornamelijk chronologisch.

Bij een erkend sociaal verhuurkantoor wordt je voorrang berekend op basis van een puntenaantal waar men rekening houdt met je inkomen, je woonbehoefte, je gezinssamenstelling, enz.

Wanneer je vijf jaar op een wachtlijst staat voor een sociale huurwoning dan kom je misschien in aanmerking voor de Vlaamse huurpremie.

Je huurprijs wordt berekend op basis van je inkomen, samen met andere parameters zoals de woningkwaliteit.

Voorwaarden

Inschrijvingsvoorwaarden voor een sociale huurwoning (voor inschrijvingen in 2016):

 • Meerderjarig
 • Inkomensgrens: belastbaar inkomen in 2013 of nu is niet hoger dan:
 • 23.533 euro als je een alleenstaande bent zonder personen ten laste; 
 • 25.504 euro als je een alleenstaande gehandicapte bent;
 • 35.298 euro, vermeerderd met 1.973 euro per persoon ten laste, in andere gevallen.

 Je kunt ook inschrijven als:

 • Je inkomen in 2013 hoger was dan de maximumgrens, maar sindsdien veel lager is.
 • Je in 2013 geen inkomen had maar het jaar erna wel.
 • Je geen inkomen had tussen 2013 en vandaag.
 • Geen woning of perceel voor woningbouw in volle eigendom of in vruchtgebruik in binnen- of buitenland. Dit geldt zowel voor de kandidaat-huurder als zijn gezinsleden. Hierop zijn een 4-tal uitzonderingen: onteigening, onbewoonbaarheid of ongeschikt verklaard, onaangepast voor leeftijd of handicap, inschrijving voor ADL-woning (voorwaarden bekijken op het inschrijvingsdocument van SHM).
 • Ingeschreven in bevolkingsregister of vreemdelingeregister
 • Nederlandstalig of bereid Nederlands te leren
 • Voldoen aan de vereisten van het inburgeringdecreet voor zover verplicht inburgeraar.