Inkomensvervangende en integratietegemoetkoming voor mensen met een beperking

De inkomensvervangende tegemoetkoming wordt toegekend aan de persoon met een handicap van wie is vastgesteld dat zijn lichamelijke of psychische toestand zijn verdienvermogen heeft verminderd tot een derde of minder van wat een gezonde persoon door het uitoefenen van een beroep op de algemene arbeidsmarkt kan verdienen.

De integratietegemoetkoming wordt toegekend aan de persoon met een handicap die vanwege een vermindering van de zelfredzaamheid, bijkomende kosten te dragen heeft.

Voorwaarden

Personen met een handicap ouder dan 21 jaar en jonger dan 65 jaar.

Wat moet je meenemen?

Identiteitskaart en een volmacht voor personen die zich niet zelf kunnen aanmelden om de aanvraag in te dienen.

Extra informatie

Stap 1:

Zich aanmelden bij het Sociaal Thuis

De aanvraag gebeurt digitaal naar de FOD Sociale Zekerheid. Je krijgt dus geen papieren documenten mee.

De huisarts wordt automatisch verwittigd dat er een aanvraag gebeurd is en wordt gevraagd het medische luik digitaal door te sturen.

Kanaal: ter plaatse of op huisbezoek.

Stap 2:

Opvolging van het dossier

Een arts van de FOD bepaalt de mate van de zelfredzaamheid. Dit kan op basis van stukken, of je wordt gevraagd op medisch onderzoek te gaan.

Stap 3:

De cliënt krijgt bericht of de tegemoetkoming wordt toegekend.

Indien dit het geval is, gebeurt de betaling door de FOD.