Premie aan instellingen voor mindervaliden

Wie komt in aanmerking?

Alle instellingen die mindervaliden woonachtig te Lendelede opvangen.

Voorwaarden
  • De mindervalide moet op 1 januari van het dienstjaar de gemeente bewonen (ingeschreven zijn in het bevolkingsregister, het vreemdelingenregister of het wachtregister).
  • De mindervalide moet een invaliditeitspercentage hebben van tenminste 66%.
Wat moet je meenemen?

De betrokken instellingen moeten een lijst indienen bij het gemeentebestuur waarop vermeld staat welke mindervalide personen op 1 januari van het betrokken dienstjaar worden opgevangen in hun instelling. De aanvragen moeten jaarlijks worden hernieuwd en moeten uiterlijk op 1 september van ieder jaar bij het gemeentebestuur worden ingediend.

Extra informatie

Bedrag en uitbetaling van de toelage

De toelage bedraagt jaarlijks 25 euro per mindervalide opgevangen in de instelling.

Aanvraagformulier

Afschrift gemeenteraadsbeslissing 24.03.2016