Mobitwin Centrale

De Mobitwin Centrale (vroeger minder mobielen centrale) van het OCMW vervoert mensen die zelf niet (meer) met de auto kunnen rijden of niemand hebben die hen hierbij kan helpen.

Een aantal vrijwilligers engageert zich voor deze dienstverlening. Voor een raadpleging bij de dokter of in het ziekenhuis, voor een bezoek bij familie,... kan je beschikken over een wagen met chauffeur die je thuis komt ophalen.

Wanneer de chauffeur tussen de heen- en terugrit moet wachten, vragen we de gebruiker om dit bij de aanvraag te vermelden. Deze service wordt aangerekend.

Elk lid van de Mobitwin Centrale is verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid. Deze verzekering dekt de schade die je kan toebrengen aan derden tijdens het in- en uitstappen of tijdens het verloop van de rit. 

Voorwaarden

Om lid te worden van de Mobitwin Centrale moet je voldoen aan de volgende voorwaarden: 

  • De gebruikers hebben een inkomen dat lager ligt dan: 
  1. Samenwonenden (2 personen): € 3.435,88/maand 
  2. Alleenstaande: € 2.576,92/maand 
  3. Eenoudergezin met kinderlast: € 3.482,58/maand

Dit wordt bij inschrijving nagezien door de maatschappelijk werkster van het OCMW 

  • Personen die minder mobiel zijn of bejaard, mensen met een beperking of personen in een noodsituatie.
Kosten

Jaarlijks lidgeld: 

  • Alleenstaande: € 12 of € 6 indien na 30 juni
  • Gezin (2 personen): € 18 of € 9 indien na 30 juni

Per rit (heen en terug) wordt er  € 1,50 administratieve kost aangerekend. Daarnaast betaal je per gereden kilometer € 0,41. De lengte van de rit is de afstand van het huis van de chauffeur naar de gebruiker, de afstand heen en terug van de rit, en de afstand terug tot aan het huis van de chauffeur. Het wachtgeld bedraagt € 3 per uur. De afrekening gebeurt contant met de chauffeur.
Als er meer dan 1 gebruiker meerijdt, kunnen de kosten gedeeld worden.

Extra informatie

Stap 1:

Aanvraag

Contacteer het OCMW of vraag een huisbezoek aan. Bij de inschrijving kijken we na of je aan de voorwaarden voldoet en geven we je meer informatie over de praktische werking.

Stap 2:

Regelen van een rit

Wanneer je vervoer nodig hebt, bel je naar het OCMW. We noteren alle gegevens (datum van vervoer, bestemming) en zorgen voor een chauffeur. Vraag een rit minstens 2 werkdagen op voorhand aan, zodat het mogelijk is om alles te regelen. Enkel in noodgevallen en op voorwaarde dat er nog een chauffeur vrij is, kunnen wij dringende aanvragen aanvaarden. Omwille van de verzekering is het niet toegelaten rechtstreeks met een chauffeur een afspraak te maken.