Collectieve schuldenregeling

Bij mensen met een onbeheersbare schuldenlast kan, met het akkoord van de cliënt, worden overgegaan tot een collectieve schuldenregeling. Dit houdt in dat de rechter een gespecialiseerde schuldbemiddelaar (bv. het OCMW) aanstelt. Deze bemiddelaar werkt voor dit dossier een voorstel tot regeling uit waarbij:

  • de schulden in de mate van het mogelijke worden terugbetaald aan de schuldeisers
  • mensen terug in staat zijn om een menswaardig bestaan te leiden
  • deze personen in moeilijkheden na een aantal jaar een nieuwe start kunnen nemen
  • de schuldbemiddelaar alle beslissingen over het financieel beheer van de cliënt neemt.

Het OCMW van Lendelede heeft een erkende dienst schuldbemiddeling en werkt hiervoor ook samen met de plaatselijke advocatuur.

Voorwaarden

Alle inwoners van Lendelede die een overlast aan schulden dragen. Zij moeten wel bereid zijn om de procedure van de collectieve schuldenregeling nauwgezet na te volgen. 

Kosten

Gratis

Wat moet je meenemen?
  • Identiteitskaart
  • Alle bewijzen van inkomsten, uitgaven en schulden van het hele gezin
Extra informatie

Stap 1:

Indienen verzoekschrift

Na een aantal gesprekken kan de maatschappelijk werker de persoon aanraden om een verzoekschrift collectieve schuldenregeling in te dienen.  De maatschappelijk werker zal de betrokken persoon helpen bij het opmaken van dit document. 

Stap 2:

Aanstellen schuldbemiddelaar

Stap 3:

Aangestelde schuldbemiddelaar volgt het dossier verder op (OCMW of advocaat).