Thuiszorgoverleg

De thuiszorgcoördinator staat in voor het overleg tussen hulpbehoevenden, hun familie, de huisarts en alle zorgverleners die aan huis komen.

Waarvoor kan je terecht bij de thuiszorgcoördinator? 

Krijg je in de thuissituatie hulp van zorgverleners, maar is het moeilijk om deze hulpverlening op elkaar af te stemmen? Wil je gebruik maken van een dienst aan huis, maar weet je niet goed hoe dit in zijn werk gaat? Met deze en andere vragen kan je beroep doen op de thuiszorgcoördinator van het Sociaal Thuis. 

Informatie en advies

Personen die een dagje ouder worden of personen met een beperking of ziekte hebben soms vragen bij het al of niet aanvragen van thuiszorg. Meestal stellen ze zich de vraag op welke diensten ze een beroep kunnen doen. De thuiszorgcoördinator kan hierover uitleg geven. Deze persoon komt bij je langs en geeft informatie over wat er bestaat aan thuiszorg en geeft bijhorende folders (over diensten, tegemoetkomingen...). De informatieverstrekking is gratis en staat open voor iedereen. Als je dat wil, kan de thuiszorgcoördinator de nodige contacten voor je leggen en inschakeling van de hulp opvolgen. Zo bewaken we de kwaliteit in de thuiszorg. 

Praktische ondersteuning bij overleg

Een overleg organiseren rond een thuiszorgsituatie vraagt heel wat voorbereidend en administratief werk. Daarom biedt de thuiszorgcoördinator administratieve ondersteuning bij het organiseren van het overleg. Dit kan op vraag van de huisarts, de thuisverpleegkundige, familie, ... De betrokken zorgverleners worden gecontacteerd en via overleg wordt er samen gezocht naar een oplossing 'op maat'. De gemaakte afspraken worden genoteerd en nadien via een verslag opgestuurd naar alle deelnemers. In een aantal gevallen zorgt de thuiszorgcoördinator ervoor dat hulpverleners hiervoor een vergoeding krijgen via een aanvraag van forfait voor multidisciplinair overleg (GDT) 

Communicatieschrift

Het schrift is een middel om de communicatie tussen de hulpverleners die bij de zorgbehoevende persoon aan huis komen te ondersteunen. Op de zorgfiche in het schrift worden alle hulpverleners en hun contactgegevens vermeld. Daarnaast bevat het schrift ook een weekplanning, medicatieschema, parameterkaart en losse blaadjes. Via dit schrift kunnen er tussen hulp- en zorgverleners en de familie belangrijke boodschappen en meldingen genoteerd worden. Het schrift blijft bij de persoon thuis liggen zodat iedereen dit op elk moment kan raadplegen. 

Heb je interesse in dit schrift? Aarzel dan niet om contact op te nemen om dit bij je op te starten. De thuiszorgcoördinator brengt een schrift mee en zorgt ervoor dat de nodige formulieren ingevuld worden. Daarbij geeft de coördinator ook een woordje uitleg over de inhoud van het schrift. 

Thuiszorgzakboekje