Parkeerkaart voor personen met een handicap

Wat?

Dit is een persoonlijke kaart die je bepaalde voordelen geeft bij het parkeren, als:

 • chauffeur van het voertuig;
 • passagier.

De kaart is persoonlijk:  niemand mag van de kaart gebruik maken als je niet zelf in het voertuig zit.

De kaart is bestemd voor personen:

 • met een blijvende invaliditeit van 80%
 • die volledig verlamd zijn aan de bovenste ledematen of bij wie deze geamputeerd zijn
 • met 50% blijvende invaliditeit aan de onderste ledematen
 • die 12 punten scoren op de schaal van zelfredzaamheid (schaal van toepassing in het kader van zorgbudget voor de personen met een handicap)
 • die 2 punten scoren op het criterium 'verplaatsingsmogelijkheden' op de schaal van zelfredzaamheid
 • burger- en oorlogsinvaliden met ten minste 50% oorlogsinvaliditeit

Waarvoor dient ze?

In België mag je:

 • parkeren op plaatsen voorbehouden aan personen met een handicap.
 • parkeren op plaatsen waar parkeren in de tijd beperkt is (blauwe zones).
 • in de meeste gemeenten mag je gratis parkeren op plaatsen waar parkeermeters staan.

Hoe kan ik de parkeerkaart krijgen?

Uw aanvraag

Je gaat naar de thuiszorgcoördinator in het Sociaal Thuis en je vraagt naar een aanvraag voor de parkeerkaart.

Belangrijk!

Als je kind, door een invaliditeit of handicap, recht heeft op de parkeerkaart mag je een kaart op zijn/haar naam aanvragen.

Jouw parkeerkaart

Je  zal de kaart krijgen met de post.

Houd rekening met de leveringstermijn: minimum 1 maand (4 maanden als je een medisch onderzoek moet ondergaan).

Blijft mijn parkeerkaart altijd geldig?

In de meeste gevallen is de parkeerkaart levenslang geldig.

Onder het symbool van de persoon in een rolstoel staat dan "geldigheidsdatum: onbeperkt".

Maar, als er achter de "geldigheidsdatum" een datum staat dan kan je de kaart slechts gebruiken tot aan die datum.

Om een nieuwe kaart te krijgen moet je 6 maanden voor het verstrijken van de geldigheid een hernieuwing van de kaart vragen. Om na te gaan of je nog altijd recht hebt kan het zijn dat je opnieuw een medisch onderzoek moet ondergaan.

Wanneer moet de kaart teruggestuurd worden?

 • als je gezondheidstoestand verbetert en je niet meer voldoet aan de voorwaarden, moet je de kaart terugsturen naar de DG Personen met een handicap (*).
 • in geval van overlijden moet iemand (een naaste, een vriend, een buurman, ...) de kaart in het Sociaal Thuis afgeven of terugsturen naar de DG Personen met een handicap (*)

 Wat te doen in geval van problemen?

 • als je kaart beschadigd is, kan je een kopie (of duplicaat) vragen aan de DG Personen met een handicap (*). Je moet de beschadigde kaart pas terugsturen als je het duplicaat ontvangen hebt.
 • bij diefstal of verlies van je kaart ga je dit aangeven aan de politie. Van de politie krijg je een kopie van je verklaring. Je kan een duplicaat vragen aan DG Personen met een handicap als je de kopie van de verklaring van diefstal of verlies toevoegt (*).

(*) FOD Sociale Zekerheid, Directie-generaal personen met een handicap,

Administratief Centrum Kruidtuin, Finance Tower, Kruidtuinlaan 50 bus 50, 1000 Brussel

Groen nummer (gratis) Tel.: 0800 987 99