Tewerkstelling door het OCMW (art. 60 § 7)

Om recht te hebben op een sociale zekerheidsuitkering moet de aanvrager voldoen aan bepaalde voorwaarden van wachttijd. Daarom voorziet de Organieke Wet - art.60, par. 7 - in een specifieke vorm van werkverschaffing voor de aanvrager.

Wanneer een persoon het bewijs moet leveren van een periode van tewerkstelling, neemt het OCMW alle maatregelen om hem een voltijdse of deeltijdse job te bezorgen. In een aantal gevallen treedt het OCMW voor deze periode zelf als werkgever op. 

Voorwaarden

Personen die recht hebben op het leefloon