Dienstenonderneming

De dienstenonderneming van het Sociaal Thuis biedt huishoudelijke hulp aan bij de inwoners van Lendelede. 
Hierbij komen de senioren en hulpbehoevenden op de eerste plaats.
Voordat gebruik kan gemaakt worden van de dienstenonderneming, krijgen de senioren en hulpbehoevenden eerst een huisbezoek van de maatschappelijk werker om de specifieke noden na te gaan.

Welke activiteiten kan je laten uitvoeren?

  • Schoonmaken
  • Wassen en strijken
  • Klaarmaken van maaltijden
  • Gelegenheidsonderhoudswerken

Volgende taken komen NIET in aanmerking

  • Bepaalde taken van een bejaardenhelpster
  • Grote en gevaarlijke werken
  • Onderhoud van beroepslokalen
  • Administratieve taken
  • Tuinonderhoud en uitvoeren van klusjes 

Wie gebruik maakt van dit systeem, betaalt per gepresteerd uur met een dienstencheque van 9 euro. De werknemer krijgt op zijn beurt een volwaardig loon van de werkgever.

Voorwaarden

De dienstencheques zijn enkel voor particulier gebruik en mogen niet voor beroepsdoeleinden gebruikt worden.

Kosten

Wie gebruik maakt van dit systeem, betaalt per gepresteerd uur met een dienstencheque van 9 euro. Voor het bedrag van de dienstencheques is er een fiscale aftrek mogelijk van 20% via de belastingen het jaar na aankoop. Daarnaast betalen de gebruikers 0,5 euro per gebruikte dienstencheque. Dit is een vergoeding voor de administratieve ondersteuning die het gebruik en de dienstverlening van de dienstenonderneming met zich meebrengt. Er wordt hiervoor per kwartaal een factuur opgemaakt. 

Extra informatie

Stap 1:

Aanvraag elektronische dienstencheques

Als je een beroep wil doen op de dienstenonderneming schrijf je dan eerst in bij Pluxee.

De inschrijving is volledig gratis en gebeurt via de website van Pluxee.

Je schrijft je in via de internetsite in het dienstenchequesysteem. Dit kan je doen via jouw eID, maar ook zonder eID.

Pluxee geeft je een aansluitingsnummer door. Dit nummer vermeld je telkens wanneer je dienstencheques bestelt.
De maatschappelijk werker van het Sociaal Thuis kan deze inschrijving voor je doen.

Je koopt de dienstencheques aan bij Pluxee via een overschrijving of een storting. Binnen de 2 werkdagen na ontvangst van de betaling, ontvang je de bestelde cheques op je app. 

Stap 2:

Aanvraag huishoudelijke hulp via de dienstenonderneming

Je neemt contact op met de verantwoordelijke van de dienstenonderneming.

Vanaf 60 jaar krijgen aanvragers een huisbezoek door de maatschappelijk werker van het Sociaal Thuis. Samen wordt gekeken naar de gepaste frequentie van de hulp, de uit te voeren taken en de betalingsmodaliteiten.

Er wordt een contract opgemaakt tussen de gebruiker en het Sociaal Thuis. Het aantal uren en de dag van de huishoudhulp wordt afgesproken. Op de afgesproken dag komt een werknemer van de dienstenonderneming bij je langs om de afgesproken taken uit te voeren.

Retributiereglement dienstenonderneming