OCMW bundelt krachten in W13

Het OCMW bundelt de krachten: W13 en de regie van het  gezamenlijke zorg- en welzijnsbeleid voor de meest kwetsbare burgers.

W13 is het samenwerkingsverband van 13 OCMW’s en het CAW uit de regio Zuid-West-Vlaanderen. Het OCMW engageert zich als partner binnen W13 om samen met de andere partners een gezamenlijk zorg- en welzijnsbeleid te realiseren waarin de positie en problemen van de meest kwetsbare burgers centraal staan. De samenwerking moet leiden tot een verhoogde efficiëntie van de werking binnen onze eigen organisatie en op regionaal niveau. W13 handelt steeds in respect voor de eigenheid van alle spelers in de regio.

→  W13 regisseert en signaleert.

W13 behoudt het overzicht op het welzijns-en zorglandschap van Zuid-West-Vlaanderen, benoemt hiaten en opportuniteiten en faciliteert afstemming en samenwerking waar mogelijk. W13 houdt de vinger aan de pols met betrekking tot de beleidsevoluties en behartigt de lokale en bovenlokale belangen van de partners, de welzijns-en zorgspelers en de inwoners van de regio – dit steeds in samenwerking met de lokale besturen.

→ W13 faciliteert en ondersteunt.

Waar nood is aan innovatie en experimenteerruimte bundelt W13 de krachten door gezamenlijk projecten in te dienen of het schaalvoordeel uit te spelen in functie van bv. samenaankopen. Als OCMW kunnen we ook beroep doen op W13 in het  ondersteunen van kennisopbouw, -behoud en deling en professionalisering.

W13 gaat ook samen met de OCMW’s en hun vrijwilligersverantwoordelijken op zoek naar de meest efficiënte aanpak voor het opmaken van een (regionale) beleidsvisie op vrijwilligerswerk, recrutering en begeleiding van de vrijwilligers en het organiseren van vormingen.

→ W13 actief op concrete terreinen.

Het OCMW onderneemt samen met de andere partners georganiseerd in W13 specifieke initiatieven in 4 beleid- en actiedomeinen: wonen en thuisloosheid, armoede, zorg en sociale economie. In elk van deze beleidsdomeinen kan W13 i.s.m. de partners concrete acties voeren en projecten realiseren.

Voor meer info: raadpleeg www.welzijn13.be of contacteer W13 op 056 24 16 20