Wijk-werken

Wat is wijk-werken?

Het vroegere PWA-systeem is sinds 1 januari 2018 omgevormd tot wijk-werken.

Met het wijk-werken gaan heel wat werkzoekenden aan de slag in scholen, in verenigingen, bij lokale overheden of in land- en tuinbouwbedrijven. Maar ook bij vele mensen thuis helpen ze vaak enkele uren per week om extra werkervaring op te doen. Deze ervaringen zijn voor veel werkzoekenden goud waard: dit is immers een stap in hun zoektocht naar een duurzame job.

VDAB of OCMW leidt de wijk-werker toe naar de organisator van het wijk-werken, namelijk W13. De wijk-werkcoaches van W13 zullen de wijk-werkers begeleiden in hun traject naar werk.

Welke activiteiten?

De wijk-werker wordt ingezet bij de gebruikers van het wijk-werken in activiteiten die aanvullend zijn aan het reguliere circuit. Welke activiteiten mogelijk zijn, kan je vinden op de website van VDAB.

Gebruikers

Je wil gebruik maken van wijk-werken?

Het is mogelijk om je op 2 manieren te registreren:

  1. Online, klik hier https://www.vdab.be/wijkwerken/zelfinschrijving/wijkwerken/registreer/stap1
  2. Via de wijk-werkcoach, telefonisch of op één van de zitdagen

Om de registratie te voltooien moet je een jaarlijks inschrijvingsrecht betalen van € 7,50.

Wijk-werkcheques

Als gebruiker betaal je een € 7,45 per cheque. Een wijk-werker wordt betaald met één cheque per begonnen uur.

Via volgende link vind je alle info om wijk-werkcheques te bestellen. https://wwvl.zendesk.com/hc/nl/articles/115004687493-Bestelling-van-wijk-werkcheques

Contact

Voor alle vragen kan je terecht bij de wijk-werkcoach.

Andy Vermeulen is verantwoordelijk voor wijk-werken in Lendelede.

andy.vermeulen@vdab.be – 0478 94 06 94

Andy Vermeulen is elke woensdag van 9u tot 12u aanwezig in Sociaal Thuis, Dorpsplein 8 - 8860 Lendelede.

Algemene informatie

Alle algemene info over wijk-werken vind je op de website van VDAB. Ga naar de website (https://www.vdab.be/wijk-werken)

Verder kan je ons ook bereiken op het algemeen telefoonnummer (056 24 16 25) of het algemeen e-mailadres (wijkwerken@welzijn13.be)