Budgetbeheer / Budgetbegeleiding

Wanneer de cliënt met financiële moeilijkheden niet in staat is om het eigen inkomen zelfstandig te beheren of wanneer de schuldenlast hoog is en intensieve schuldbemiddeling noodzakelijk is, wordt budgetbeheer opgestart. Bij budgetbeheer wordt het inkomen geheel of gedeeltelijk door de maatschappelijk werker beheerd, neemt de maatschappelijk werker de financiële beslissingen en informeert de cliënt hierover.

Mensen hebben het soms moeilijk om met het maandelijks inkomen rond te komen. Dan kan een maatschappelijk werker deze persoon zijn budget helpen beheren. Hij geeft tips en leert de cliënt hoe hij zijn budget beter kan gebruiken. Bij schulden bemiddelt de maatschappelijk werker bij de schuldeisers voor afbetalingsplannen. Afhankelijk van de schuldenlast en het inkomen, zal de maatschappelijk werker samen met de cliënt het leefgeld bepalen.

Voorwaarden

Alle inwoners van Lendelede, ongeacht hun leeftijd, die ofwel financiële problemen hebben, ofwel problemen van budgetbeheer hebben of willen voorkomen. Zowel mensen met een inkomen uit arbeid als mensen met een uitkering komen in aanmerking voor budgetbegeleiding.

Kosten

Gratis

Wat moet je meenemen?
  • Identiteitsdocumenten
  • Alle bewijzen van inkomsten, uitgaven en schulden van het hele gezin