Verlenen huurwaarborgen

Bij het aangaan van een nieuw huurcontract voor een woning of flat, kan het OCMW van vertrek tussenkomen bij de betaling van de huurwaarborg van het nieuwe pand. Het OCMW geeft de voorkeur aan een bankwaarborg. Het volledige bedrag moet door de cliënt terugbetaald worden bij het OCMW binnen een termijn van een jaar. Achteraf wordt dit bedrag op een geblokkeerde rekening tussen huurder-verhuurder gestort en wordt de bankwaarborg bij het OCMW geschrapt.

Voorwaarden

Voor personen met beperkte financiële inkomsten

Kosten

Deze steunverlening is gratis, maar de borg moet wel volledig terugbetaald worden aan het OCMW.

Wat moet je meenemen?
  • Identiteitsdocumenten 
  • Overzicht van inkomsten en uitgaven van de laatste maanden 
  • Het nieuwe huurcontract