We kregen in de zomermaanden heel wat reacties van inwoners op de bevraging van het project Iedereen Digitaal. Het viel op dat mensen uit Lendelede hun appreciatie toonden voor het initiatief en dat vooral de doelgroep 60+ en 70+ bereid is om bij te leren. Dat kunnen we als gemeente alleen maar toejuichen! Daarnaast toonden heel wat inwoners interesse om te helpen met het project. Dit kan en mag zeker. Burgerparticipatie bevordert het projectresultaat op korte én lange termijn. Wie hiervoor interesse heeft kan contact opnemen met nele.declerck@lendelede.be of 051 30 31 31.

Belangrijkste conclusies

Bijna 1/3 van de ondervraagden ervaart een vorm van uitsluiting door een gebrek aan digitale middelen en/of vaardigheden. Bijna 7/10 roepen de hulp in van familie of vrienden bij een digitaal probleem. Toch gaf 4% aan nergens terecht te kunnen met vragen. Een heleboel mensen wil digitale vorming krijgen om het sociaal netwerk uit te breiden en hun vrije tijd anders in te vullen.

iedereen mee resultaat bevraging

Op basis van terugkerende vragen organiseren we vanaf het voorjaar 2023 een reeks vormingen.

Digicafé met digihelpers

Hier kan je terecht met specifieke vragen bij een vrijwilliger. Die persoon noemen we een digihelper. Hij of zij beantwoordt je vragen en verwijst door indien nodig. Afspraak in de bibliotheek op volgende momenten: 

 • Zaterdag 11 februari 2023 van 9u30 tot 12u
 • Donderdag 23 maart 2023 van 14u tot 16u30
 • Zaterdag 22 april 2023 van 9u30 tot 12u
 • Zaterdag 3 juni 2023 van 9u30 tot 12u
 • Zaterdag 9 september 2023 van 9u30 tot 12u
 • Donderdag 19 oktober 2023 van 14u tot 16u30
 • Zaterdag 18 november 2023 van 9u30 tot 12u
 • Dinsdag 19 december 2023 van 14u tot 16u30

Noteer ze alvast in je agenda! 

 

Digiklas

Wat? Vorming van maximum 2 uur in een groep van 10 à 15 deelnemers onder begeleiding van een professional.

Wie? Iedereen die wil bijleren over het onderwerp en een eigen digitaal toestel heeft.

Waar? Trefpunt DOC, A. Dassonvillelaan in Lendelede

Wanneer? Voorjaar 2023 - binnenkort lijst met alle data beschikbaar

Thema's?

 • inloggen met e-ID
 • itsme installeren en gebruiken
 • phishing en online fraude
 • ...

Digicoach

Een digicoach is een professional die aan huis komt voor hulp bij digitale vragen. Mensen met specifieke vragen over bijvoorbeeld een vast toestel of mensen die zich moeilijk kunnen verplaatsen, kopen hiervoor een digicheque. Er wordt een tijdstip afgesproken waarop de digicoach langskomt.

Digipunt

In het digipunt (= bibliotheek tijdens de openingsuren) kan je werken aan een computer en documenten afdrukken.