Tussenkomst voor socio-culturele en sportieve activiteiten

Het Ministerie van Maatschappelijke integratie kent een subsidie toe aan de OCMW's voor het stimuleren van deelname aan sociale, sportieve en culturele activiteiten van de doelgroep cliënten OCMW. 

Alle cliënten van de sociale dienst van het OCMW die over beperkte financiële middelen en over een legale verblijfstitel beschikken, kunnen beroep doen op het fonds ter bevordering van de sociale, culturele en sportieve participatie.

Meer bepaald gaat het hier om personen met leefloon of equivalent leefloon, steungerechtigden, cliënten in budgetbeheer die door hun schuldenproblematiek over weinig leefgeld beschikken.

Elke cliënt bij het OCMW kan een aanvraag doen voor tussenkomst in deze uitgaven. De tussenkomst bedraagt meestal 60% van de effectieve kostprijs.

Het volledige bedrag moet eerst zelf betaald worden. Dit dient gestaafd te worden met een factuur of een bewijs van lidmaatschap.