Stookolietoelage

We hebben allemaal recht op een warme thuis, toch?

Krijg steun voor de betaling van je energiefactuur via het Sociaal Verwarmingsfonds.

Welke steun kan ik krijgen?

Als je je woning verwarmt met

 • huisbrandolie (ook gekend als mazout of stookolie),
 • propaangas in bulk of
 • lamppetroleum (type c) die je per liter koopt aan de pomp

en je hebt een beperkt inkomen, dan kom je in aanmerking voor een financiële toelage van het Sociaal Verwarmingsfonds voor (maximum 1500 liter per jaar). Daarmee helpen we je een deel van de verwarmingskosten te dragen. Deze toelage wordt uitbetaald door het OCMW.

Het Sociaal Verwarmingsfonds komt niet tussen voor verwarming met: 

 • aardgas via een stadsnetwerk
 • propaangas of butaangas in flessen
 • elektriciteit
 • pellets
 • brandhout
 • ...

Voor deze brandstoffen zijn er soms andere steunmaatregelen. Voor meer info, klik hier.

Voorwaarden

Inwoners van Lendelede die tot één van de volgende categorieën behoren:

 • Categorie 1 - Personen met recht op een verhoogde tegemoetkoming én het jaarlijks bruto belastbaar gezinsinkomen is lager dan of gelijk aan 23.851,17 euro, verhoogd met 4.413,54 euro per persoon ten laste (jaarbedrag geldig vanaf 1 november 2023).
 • Categorie 2 - Gezinnen met een laag inkomen
  Het jaarlijks bruto belastbaar gezinsinkomen is lager dan of gelijk aan 23.851,17 euro, verhoogd met 4.413,54 euro per persoon ten laste (jaarbedrag geldig vanaf 1 november 2023). Met persoon ten laste wordt bedoeld: een lid van het huishouden van de gerechtigde met een netto jaarinkomen, zonder de gezinsbijslag en het onderhoudsgeld voor kinderen, dat lager is dan 3.490 euro. Er wordt ook rekening gehouden met mogelijke inkomsten uit onroerende goederen (met uitzondering van de gezinswoning).
 • Categorie 3 - Personen met een schuldenoverlast 
  Personen in schuldbemiddeling of in een collectieve schuldenregeling, die bovendien niet in staat zijn om hun verwarmingsfactuur te betalen.

Per verwarmingstoelage en per huishouden wordt er een verwarmingstoelage gegeven voor maximum 1500 liter brandstof per jaar. De toelage is afhankelijk volgens de hoeveelheid.

Belangrijk: de aanvraag moet binnen de 60 dagen na levering gebeuren!

Wat moet je meenemen?
 • Klever van het ziekenfonds van alle gezinsleden
 • Identiteitskaart van alle gezinsleden
 • Factuur van de levering
 • Als je in een appartementsgebouw woont: een attest van de eigenaar of beheerder met de vermelding van het aantal appartementen waarop de leveringsfactuur of -bon betrekking heeft
 • In geval van schuldenoverlast: 
  • een attest dat de behoeftigheid aantoont, 
  • ofwel een beschikking van toelaatbaarheid van de vordering tot collectieve schuldenregeling,
  • ofwel een attest van de persoon of instelling die de schuldbemiddeling verricht
Extra informatie