Voorschotten

Het OCMW verleent voorschotten op allerlei sociale uitkeringen bv. pensioen, werkloosheidsuitkering, ziekte- en invaliditeitsuitkering,... Deze voorschotten worden dan terugbetaald bij ontvangst van de achterstallige vergoedingen. Onder bepaalde voorwaarden geeft het OCMW een voorschot bij niet-betaling van onderhoudsgeld voor kinderen.