Sociaal telefoontarief

Het sociaal telefoontarief is een verminderd tarief dat door alle operatoren automatisch wordt toegekend omwille van sociale of humanitaire redenen. U kan dit zien op uw factuur.

Als u denkt aan de voorwaarden voor het sociale telefoontarief te voldoen en dit niet krijgt, dan neemt u contact op met Sociaal Thuis. Iemand van de thuiszorgdiensten zal u begeleiden bij de aanvraag.

Voorwaarden
  • Personen ouder dan 65 jaar - Personen ouder dan 18 jaar met een handicap van meer dan 66 %
  • Personen die een leefloon (bestaansminimum) ontvangen
  • Gehoorgestoorden of personen bij wie een laryngectomie is uitgevoerd
  • Militaire oorlogsblinden
  • Er moet ook aan bijkomende voorwaarden voldaan worden in verband met samenwonen, inkomen, ... 
Wat moet je meenemen?
  • identiteitskaart
  • laatste aanslagbiljet van de inkomstenbelastingen
  • klevertje van het ziekenfonds van alle gezinsleden
  • eventueel attest van invaliditeit