Sociaal telefoontarief

Het sociaal telefoontarief is een verminderd tarief dat door alle operatoren wordt toegekend omwille van sociale of humanitaire redenen. Je kan dit zien op de factuur.

Als je denkt aan de voorwaarden voor het sociale telefoontarief te voldoen en dit niet krijgt, dan neem je contact op met Sociaal Thuis. Iemand van de thuiszorgdiensten zal je begeleiden bij de aanvraag.

Voorwaarden
  • Personen ouder dan 65 jaar - Personen ouder dan 18 jaar met een handicap van meer dan 66 %
  • Personen die een leefloon (bestaansminimum) ontvangen
  • Gehoorgestoorden of personen bij wie een laryngectomie is uitgevoerd
  • Militaire oorlogsblinden
  • Er moet ook aan bijkomende voorwaarden voldaan worden in verband met samenwonen, inkomen, ... 
Wat moet je meenemen?
  • identiteitskaart
  • laatste aanslagbiljet van de inkomstenbelastingen
  • klevertje van het ziekenfonds van alle gezinsleden
  • eventueel attest van invaliditeit