Sociaal tarief voor energie (gas en elektriciteit)

Voor wie?

  • Personen die een tegemoetkoming ontvangen van het OCMW
  • Personen die een tegemoetkoming ontvangen van de FOD Sociale Zekerheid (Integratietegemoetkoming / Inkomensvervangende tegemoetkoming)
  • Personen die een tegemoetkoming ontvangen van de Zorgkas (Zorgbudget voor Ouderen met een Zorgnood)
  • Personen die een tegemoetkoming ontvangen van Opgroeien, Team Zorgtoeslagevaluatie (Zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte)
  • Personen die een tegemoetkoming ontvangen van de Federale Pensioendienst (Inkomensgarantie voor Ouderen)
  • Bewoners van sociale huisvesting waarvan de verwarming op aardgas of warmte afhangt van een collectieve installatie

Alle info op een rijtje

 

 

Het sociaal tarief voor gas, elektriciteit en water wordt in principe automatisch toegepast als je onder één van deze doelgroepen valt.

 

Sociaal telefoontarief wordt niet automatisch toegepast. Hiervoor schrijf je de telecomoperator aan. Het Sociaal Thuis kan je hierbij helpen.

 

Val je onder geen enkele van bovenstaande doelgroepen, maar denk je recht te hebben op één van bovenstaande tegemoetkomingen, neem contact op met het Sociaal Thuis. Wij onderzoeken samen met jou wat je rechten zijn.

Sociaal tarief voor elektriciteit en aardgas maakt wereld van verschil

FOD Economie