Sociaal tarief voor energie (gas en elektriciteit)

Voor wie?

  • Personen met verhoogde tegemoetkoming (tijdelijke maatregel)
  • Personen die een tegemoetkoming ontvangen van het OCMW
  • Personen die een tegemoetkoming ontvangen van de FOD Sociale Zekerheid (Integratietegemoetkoming / Inkomensvervangende Tegemoetkoming)
  • Personen die een tegemoetkoming ontvangen van de Zorgkas (Zorgbudget voor Ouderen met een Zorgnood)
  • Personen die een tegemoetkoming ontvangen van Opgroeien, Team Zorgtoeslagevaluatie (Zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte)
  • Personen die een tegemoetkoming ontvangen van de Federale Pensioendienst (Inkomensgarantie voor Ouderen)
  • Bewoners van sociale huisvesting

Het sociaal tarief voor gas, elektriciteit en water wordt in principe automatisch toegepast als je onder één van deze doelgroepen valt.

Voor personen met verhoogde tegemoetkoming: de energieleveranciers kunnen deze info krijgen o.b.v. het rijksregisternummer bij de kruispuntbank. Sommige leveranciers houden echter geen rijksregisternummers bij. De FOD Economie kan o.b.v. de gegevens van de leveranciers deze info opvragen bij de kruispuntbank, maar dan moeten naam en adres gekend bij de leverancier volgens de perfecte schrijfwijze zijn.

Heb je verhoogde tegemoetkoming, maar merk je op de facturen dat er geen sociaal tarief wordt toegepast, neem contact op met het Sociaal Thuis. Wij kunnen de juiste instanties voor je aanschrijven.

Sociaal telefoontarief wordt niet automatisch toegepast. Hiervoor schrijf je de telecomoperator aan. Het Sociaal Thuis kan je hierbij helpen.

Val je onder geen enkele van bovenstaande doelgroepen, maar denk je recht te hebben op één van bovenstaande tegemoetkomingen, neem contact op met het Sociaal Thuis. Wij onderzoeken samen met jou wat je rechten zijn.

Sociaal tarief voor elektriciteit en aardgas maakt wereld van verschil

FOD Economie