Sociaal tarief voor gas en elektriciteit

De sociale maximumprijs voor gas en/of elektriciteit is gelijk aan het normale tarief min de vaste vergoeding. Het tarief voor gas wordt alleen toegekend als het jaarlijks gasverbruik tot een bepaald bedrag beperkt blijft. Voor elektriciteit bestaat geen verbruiksbeperking.

Voorwaarden

  • Personen die een tegemoetkoming genieten van de FOD Sociale Zekerheid
  • Personen die het gewaarborgd inkomen of de Inkomensgarantie genieten uitbetaald door de RVP 
  • Personen die het leefloon ontvangen

 Het attest wordt automatisch aan de gas- en elektriciteitsmaatschappij bezorgd.

Sociaal tarief voor elektriciteit en aardgas maakt wereld van verschil

FOD Economie